Over ons

Missie

De Lariks biedt in Brussel huisvesting en begeleiding aan volwassenen met psychische kwetsbaarheid. Mensen voor wie zelfstandig wonen (tijdelijk) niet haalbaar is, wonen alleen of samen in kleine groepen. De begeleiding wil gelijkwaardig ondersteunend aanwezig zijn en trachten de cliënt te stimuleren om de dagdagelijkse dingen (terug) op te nemen. Er wordt gestreefd naar het activeren, behouden of herstellen van de persoonlijke mogelijkheden, de zogenaamde ‘rehabilitatiegedachte’

Visie

Zorg op maat

Wat is de vraag van de cliënt en wat zijn haar/zijn mogelijkheden? De persoonlijke mogelijkheden, de motivatie en de kans om een helende plek te vinden zijn de uitgangspunten.

Empowerment

Hoe kunnen we mensen weer sterker maken zodat ze zelf meer controle krijgen? We spreken de mogelijkheden van de cliënt aan en bieden zo veel ondersteuning als nodig maar zo weinig als mogelijk. De cliënt blijft verantwoordelijk voor eigen keuzes.

Respectvolle omgang

Een wederzijdse respectvolle omgang leidt tot een goede samenwerking. Privacy van de cliënt is belangrijk, hij mag/moet eigen keuzes maken.

Kwaliteitsvol verblijf

Vanuit De Lariks willen we de nodige faciliteiten voorzien om comfortabel en veilig te leven (koken, was en hygiëne). Elkeen heeft zijn eigen ruimte met eigen spullen.

Gezond leven

We hebben aandacht voor zowel psychische als lichamelijke gezondheid en bieden hier omkadering en opvolging.

Continuïteit van zorg

We gebruiken maximaal de reguliere diensten om een persoonlijk netwerk uit te bouwen naargelang de noden van de cliënt. Bij het beëindigen van het verblijf werken we aan een degelijke verwijzing en/of nazorg.

Maatschappelijke verankering

We besteden uitgebreid aandacht aan een persoonlijk zinvolle activering, het uitbouwen van een sociaal netwerk en aan het zoeken naar een zinvolle plek in de samenleving. We werken actief mee aan positieve beeldvorming in de dagelijkse contacten in de maatschappij.