De begeleiding

Woonvormen

Binnen beschut wonen De Lariks bieden we verschillende woonvormen aan. We beschikken over 2 groepswoningen die beide gelegen zijn in St-Gillis. Hier wonen respectievelijk 6 en 7 personen samen. Elke bewoner heeft een gemeubelde kamer. Andere ruimtes zoals de keuken, living en badkamer zijn gemeenschappelijk. Hier komt de begeleiding minstens 2 maal per week over de vloer.

In hartje Brussel begeleiden we 8 personen die in appartementen per 2 of per 3 samenwonen. Eén van deze appartementen is ook voorbehouden voor 3 mensen met het syndroom van Korsakov. De begeleiding is minstens 2 keer per week op de site aanwezig.

De overige cliënten wonen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zij wonen alleen in een studio of appartement dat hen is toegewezen door een huisvestingsmaatschappij of door Sociaal Verhuur Kantoor Baita waarmee we een samenwerkingscontract hebben. Sommige cliënten zijn eigenaar van hun appartement. De begeleider komt 1 maal per week langs.

Wie kan er in De Lariks terecht?

De Lariks is er voor personen die omwille van psychische problemen (nog) niet of niet meer alleen kunnen wonen en nood hebben aan bijkomende ondersteuning zonder dat een permanente opname in een psychiatrische voorziening aangewezen is.

Het verblijf kan een tijdelijk of permanent karakter hebben.

‘Het is belangrijk dat je niet raar bent, en dat je mag zijn wie je bent’ Peter, cliënt

De begeleiding

Door het bieden van de nodige ondersteuning op verschillende domeinen van het leven wordt er gestreefd naar het behouden, verhogen of herstellen van de zelfstandigheid. De begeleiding heeft een coachende functie en bouwt samen met de cliënt een ondersteunend netwerk uit. Ongeacht de woonvorm heeft elke cliënt een individuele begeleider die naargelang de begeleidingsvraag meer of minder aanwezig kan zijn.

 • smile

  Psychische ondersteuning

  Het team verzekert een professionele begeleiding waarbij indien nodig een beroep wordt gedaan op externe diensten zoals een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), psycholoog of psychiater.

  In geval van nood is het team 24 uur per dag bereikbaar voor de bewoners.

 • network

  Sociale ondersteuning

  Er wordt in grote mate aandacht besteed aan het sociale netwerk van de cliënten. In dat kader ziet De Lariks een passende dagactiviteit als een verplicht gegeven. Deze dagactiviteit kan bestaan uit een betaalde job, vrijwilligerswerk, naar een dagcentrum gaan, een studie starten, etc.

 • finance

  Budgettaire opvolging

  Er kan hulp geboden worden bij het omgaan met geld en met het beschikbare budget. Een systeem budgetbeheer kan geïnstalleerd worden indien nodig.

 • clean

  Huishoudelijke ondersteuning

  Er wordt van de bewoner een zekere zelfstandigheid verwacht bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Waar nodig wordt praktische hulp geboden.

 • administration

  Adminstratieve ondersteuning

  Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij administratieve taken.

De kosten

Het begeleidend personeel van De Lariks wordt vergoed via de ziekteverzekering van de betrokkene. Er wordt aan de bewoner geen bijdrage gevraagd voor de begeleidingskosten. Onkosten voor verblijf, verwarming, voeding, kleding, ontspanning, etc. worden door de bewoner betaald.