Samen op weg, mensen in hun eigen kracht laten groeien

Wie kan er in De Lariks terecht?

De Lariks is er voor personen die omwille van psychische problemen (nog) niet of niet meer alleen kunnen wonen en nood hebben aan bijkomende ondersteuning zonder dat een permanente opname in een psychiatrische voorziening aangewezen is.

Het verblijf kan een tijdelijk of permanent karakter hebben.

‘In oktober 2001 ben ik met mijn valies in De Lariks toegekomen. De eerste weken was het een grote aanpassing. Nu is het mijn thuis’ Maria, cliënt

De begeleiding

Door het bieden van de nodige ondersteuning op verschillende domeinen van het leven wordt er gestreefd naar het behouden, verhogen of herstellen van de zelfstandigheid. De begeleiding heeft een coachende functie en bouwt samen met de cliënt een ondersteunend netwerk uit. Ongeacht de woonvorm heeft elke cliënt een individuele begeleider die naargelang de begeleidingsvraag meer of minder aanwezig kan zijn.

 • smile

  Psychische ondersteuning

  Het team verzekert een professionele begeleiding waarbij indien nodig een beroep wordt gedaan op externe diensten zoals een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGGZ), psycholoog of psychiater.

  In geval van nood is het team 24 uur per dag bereikbaar voor de bewoners.

 • network

  Sociale ondersteuning

  Er wordt in grote mate aandacht besteed aan het sociale netwerk van de cliënten. In dat kader ziet De Lariks een passende dagactiviteit als een verplicht gegeven. Deze dagactiviteit kan bestaan uit een betaalde job, vrijwilligerswerk, naar een dagcentrum gaan, een studie starten, etc.

 • finance

  Budgettaire opvolging

  Er kan hulp geboden worden bij het omgaan met geld en met het beschikbare budget. Een systeem budgetbeheer kan geïnstalleerd worden indien nodig.

 • clean

  Huishoudelijke ondersteuning

  Er wordt van de bewoner een zekere zelfstandigheid verwacht bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken. Waar nodig wordt praktische hulp geboden.

 • administration

  Adminstratieve ondersteuning

  Waar nodig wordt ondersteuning geboden bij administratieve taken.

De opname procedure

Als je denkt dat Beschut Wonen De Lariks iets voor jou kan zijn dan neem je best contact op met de coördinator.

Afhankelijk van de beschikbare plaatsen kan een eerste gesprek plaatsvinden. Op basis van dit gesprek aangevuld met een psychiatrisch verslag beslist het team over een eventueel tweede contact met de psychiater van De Lariks. Daarna wordt beslist of een verblijf in De Lariks mogelijk is. Een opnamedatum wordt dan in onderling overleg vastgelegd.

Gegevens

Admininstratieve zetel:
VZW Beschut Wonen
De Lariks
Jean Robiestraat 29
1060 Sint-Gillis

Bereikbaarheid

Treinstation: Brussel-Zuid
Tram (81): Barrière
Bus (52): Barrière
Pré-metro (3, 4, 51) : Horta

vzw Beschut Wonen De Lariks is een bicommunautair initiatief erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en maakt deel uit van een samenwerkingsverband met CGG Brussel en Europaziekenhuizen Sint-Michielskliniek.